maatwerk

Multiecom heeft ruime ervaring met webhosting en ontwerp. Wij gaan dan ook geen enkele uitdaging uit de weg, en bieden u onze ervaring en kennis aan als het op server-applicaties aankomt. Multiecom werkt daartoe samen met zeer ervaren programmeurs uit verschillende Europese landen.
U wilt weten waar u aan toe bent en wij hebben nood aan een duidelijke structuur om de verschillende (en vaak complexe) aspecten van een opdracht in goede banen te houden. Gelukkig zijn die twee wensen gemakkelijk te verzoenen. Wat wij hier beschrijven, is ook niet meer dan een algemene werkwijze. Het is zeker geen keurslijf waar u tegen wil en dank, ongeacht de aard of de omvang van uw project, wordt ingestopt. Het project staat altijd centraal en bepaalt de concrete invulling van de verschillende stappen.

Stap 1: kennismaking
Tijdens een gesprek legt u uit wat u nodig hebt. Wij informeren u over wat mogelijk is en stellen de nodige vragen om een precies beeld te krijgen van uw wensen.

Stap 2: initiƫle analyse
Wij maken een eerste werkdocument. Het bevat een verslag van ons gesprek, een gedetailleerde behoefteanalyse, een concrete beschrijving van hoe wij uw vraag interpreteren en welke oplossing ons het meest geschikt lijkt.

Stap 3: bespreking analyse
U leest het document na op volledigheid en correctheid. Omdat het een werkdocument is, is er nog altijd ruimte te over om bij te schaven en veranderingen aan te brengen. Het uiteindelijke doel is komen tot een exacte weergave van wat u wenst.

Stap 4: offerte
Wij maken een offerte. Dat wil zeggen dat het volledige project wordt gesplitst in kleinere, afzonderlijk af te werken onderdelen en dat voor elke fase in detail wordt beschreven wat er zal worden gedaan, wie dat zal doen en binnen welke termijn.

Stap 5: start
U leest de offerte. Als u het eens bent met alles wat wij u voorstellen, tekent u de aanvaarding. Daarmee erkent u officieel dat u ons vraagt de in de offerte beschreven diensten of producten te leveren. Voor ons is dat het startschot om te beginnen met de effectieve uitvoering van de opdracht.

Stap 6: uitvoering
De verschillende fases beschreven in de offerte worden een voor een uitgevoerd. Na elke fase is er een overlegmoment om de fase officieel af te sluiten en eventuele problemen die tijdens de loop van het project rijzen aan te pakken.

Stap 7: testfase
(niet van toepassing voor levering van diensten) Het afgewerkte product (website, webtoepassing, programma,…) wordt uitgebreid getest. Pas wanneer hij onze strengste tests heeft doorstaan, overhandigen wij het aan u.

Stap 8: ontvangst
(niet van toepassing voor levering van diensten) U neemt het afgewerkte product in ontvangst. Als dat nodig is zorgen wij voor een gepaste opleiding.

Stap 9: afronding
Samen met u vergelijken we het afgewerkte product of de geleverde dienst met de offerte. Als er volledige overeenkomst is met de offerte, tekent u voor ontvangst. Als u toch vindt dat op bepaalde punten niet wordt voldaan aan de verwachtingen, bespreken we het probleem en zorgen we binnen een billijke termijn voor de nodige aanpassingen. U tekent dan pas voor ontvangst nadat die aanpassingen zijn doorgevoerd.